суббота, 16 апреля 2016 г.

Kids' Fashion Days 2016-17 FALL/WINTER Паказ калекцыі "Раніца" студыі «Алтеком» і дызайнера Натальі Алейнікавай, подыум-школы Vyaselka Stars

Belarus Fashion Week FALL/WINTER 2016-17 


Kids´ Fashion Days«Ранiца»           
А паказ ад «Veselka Stars», я чакала больш за ўсё. Ужо даўно ведаю пра гэты праект і з'яўленне яго на высокім дзіцячым тыдні моды было нечаканым. Студыя «Алтеком» і дызайнер Наталля Алейнікава прадставілі калекцыю «Раніца». Ужо з назвы было зразумела, што ўнесла свой уклад у гэты праект і студыя «Vyaselka Stars».


A show from «Veselka Stars», I was waiting for the most. It has long been aware of this project and its appearance on the high infant fashion week was unexpected. Studio "Altec" and designer Natalia Aleinikova presented collection "Ranitsa(Morning)".


 

Гэта мой пяты сезон на беларускім тыдні моды і вось, я дачакалася стылю з нацыянальным адценнем, менавіта на дзіцячых паказах. Я вучуся ў беларускамоўнай гімназіі і менавіта гэтая тэма мне вельмі блізкая. Паказ атрымаўся вельмі жывым і прыгожым. Музыка была падабрана ідэальна.

Already from the name it was clear that contributed to this project and studios «Vyaselka Stars». This is my fifth season in the Belarus Fashion Week and, behold, I waited style with a touch of national, namely in children's shows. I study in Belarusian-language gymnasium and it is this theme very close to me. The show was very lively and beautiful. The music was matched perfectly. Усё проста, вольна, лаканічна. Галаўныя ўборы, вышыўка нацыянальных узораў, традыцыйныя нацыянальныя расфарбоўкі, кветкі, вязаныя элементы, усё гэта надало калекцыі яркі казачны вобраз. Спалучэнне лёгкіх сучасных тканін, шоўку, атласа, сеткі з вязанымі да вязамі, шырокімі джэмперамі і шалікамі-снудамі, а таксама са здымнымі рукавамі і прыспушчанымі гетрамі. Некаторыя джынсавыя вырабы апраўленыя карункамі і стужкамі. Вязанае дадатак выраб у ручную, вязкай буйнымі косамі.Дзякуй дызайнерам за свята. Менавіта ў такія моманты я ганаруся за сваю краіну.

It's simple, free, laconically. Hats, national embroidery patterns, traditional national colors, flowers, knitted items, all this gave the collection a bright fairy-tale image. The combination of light modern fabrics, silk, satin, mesh knit up with elms, broad jumpers and scarves as well as with removable sleeves and socks dropped down. Some products are framed denim lace and ribbons. Knitted supplement manufacturer in the manual, viscous large braids.Thanks to designers for the holiday. It is in these moments you become proud of their country.


Усё прайшло вельмі гладка, але самае крыўднае, што вельмі хутка. Вельмі спадабалася, таму час так хутка і праляцеў. Гэта не Мексіка, гэта не проста сукенкі, гэта не проста мода, гэта мода з нацыянальным каларытам, і гэта ўжо годна многага. Школа мадэляў адпрацавала выдатна. Буду чакаць наступнага ўдзелу дадзенага сумеснага праекта на тыдні моды.

Everything went very smoothly, but the most insulting, it is very fast. I liked very much, so the time has flown by so quickly. This is not Mexico, it is not just a dress, it's not just a fashion, it is a fashion with the national colors, and it is worthy of much. School models worked perfectly. I look forward to the next participation of the joint project on the fashion week.

Фото: Press center BFW
Текст: Sofia Veles


Комментариев нет:

Отправить комментарий